بازگشته ام با کوله باری از شعر های ناگفته… تنها اینجا مکان امن دلنوشته های من است …
من التماست می کنم اگه میشه پیشم بمون
نرو که من تنها میشم تنها و سرد و بی نشون
من التماست می کنم این دل من گناه داره
تو رو خدا ترکش نکن نذار که هر شب بباره
ولی تو خندیدی به من به التماس و گریه هام
گفتی که دوسم نداری هیچ وقت نمی مونی باهام
گفتی باید تموم بشه هر چی میون ما دو تاست
گفتم که عیبی نداره رسم زمونه بی وفاست
من التماست می کنم این نفسای آخره
ببین همین یک نفسم خیلی تو رو دوست داره
بی تو دارم می میرم تو درد و غم اسیرم
تو رو خدا ترکم نکن نذار تنها بمیرم
خونت خراب شه عاشقی ببین چه کردی با دلم
ببین دارم می میرم اما هنوز منتظرم
دارم می میرم از غم دوریت شدم خسته
تمومش کن این بازی و دیگه بسه
دیگه طاقت ندارم  دارم می میرم
بی تو از تموم زندگیم سیر

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

 عجب صبری خدا دارد!

 اگر من جای او بودم. برای خاطر تنها یکی مجنون صحرا گرد بی سامان هزاران لیلی نازآفرین را کو به کو، آواره و دیوانه می کردم.

 عجب صبری خدا دارد!

  اگر من جای او بودم. به گرد شمع سوزان دل عشاق سرگردان، سراپای وجود بی وفا معشوق را پروانه می کردم.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

روی قبرم بنويسيد کبوتر شد و رفت


زير باران غزلی خواند ، دلش تر شد و رفت


چه تفاوت که چه خورده است؟ غم دل يا سم


آنقدر غرق جنون بود که پرپر شد و رفت


روز ميلاد ، همان روز که عاشق شده بود


مرگ با لحظه ی ميلاد برابر شد و رفت


او کسی بود که از غرق شدن می ترسيد


عاقبت روی تن ابر شناور شد و رفت


هر غروب از دل خورشيد گذر خواهد کرد


پسري ساده که يک روز کبوتر شد و رفت

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

خدایا...

 

نمی دانی که انسان بودن و ماندن چه دشوار است

 

چه زجری می کشد انکس که

 

انسان است و از احساس سرشار است

 

اگر روزی بشر گردی

 

                ز حال و روز ما خبر گردی

 

                    پشیمان می شوی از قصه ی خلقت

 

زمین و اسمان را کفر می گویی نمیگویی؟

 

اگر روزی بشر گردی و از عرشت به زیر آیی

 

لباس فقر پوشی و غرورت را برای تکه ی عشقی

 

               بریزی زیر پای نامردان

 

زمین و آسمان را کفر می گویی نمی گویی؟

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

چشمانم هوای گریه دارد

ولی می داند

که خشکی زمین

 

باران چشمانم را نمی خواهد

 

می داند

 

که هر چه بگرید

 

زمین سیراب نمی شود

 

چه سخت ست

 

که سیــــــــــــــراب نشود و

 

با بخار کردن اشکهایم

 

همه را بســــــــویم روانه ســـــــــازد

 

ممکن است

 

دیگر نگـــــریم؟
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

گریه

گریه چه واژه سبک و دلتنگی

گریه چه واژه آرام كننده اي

گریه چه واژه شاد و دردمندی

دلم بدجور هوای گریه کرده

گریه به خاطر تمام نا گفته هام

گریه برای تمام تنهایی هام

گریه برای تمام دردهام

گریه برای تمام نانوشته هام

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

تک درختی در کویرم

آرزو دارم بمیرم

اینقدر دلتنگ و دلگیرم

که روز مرگ خود را جشن می گیرم.....

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،

بلکه نداشتن شانه های محکمی است که بتوانی به آن ها تکیه کنی و از غم زندگی برایش اشک بریزی .

عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،

بلکه ناتمام ماندن قشنگترین داستان زندگی است که مجبوری آخرش را با جدائی به سرانجام رسانی .

عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،

بلکه نداشتن یک همراه واقعی است که در سخت ترین شرایط همدم تو باشد .

عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،

بلکه به دست فراموشی سپردن قشنگ ترین احساس زندگی است .

عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،

بلکه یخ بستن وجود آدم ها و بستن چشمها است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

می روم خسته و افسرده و زار

سوی منزلگه ویرانه ی خویش

به خدا می برم از شهر شما

دل شوریده ودیوانه خویش                            

                                                         می برم تا که در ان نقطه ی دور

                                                          شستویش دهم از رنگ گناه

                                                         شستویش دهم  از لکه ی عشق

                                                          زین همه خواهش  بی جاه وتباه

می برم تا زتو دورش سازم

زتو ای جلوه امید محال

می برم زنده به گورش سازم

تا از پس نکند یاد وصال

                                                ناله می لرزد می رقصد اشک

                                                    اه ...بگذار که بگریزم من

                                                   ازتو ای چشمه جوشان گناه

                                                    شاید ان به که بپرهیزم من

به خدا غنچه ی شادی بودم

دست عشق امد واز شاخم چید

شعله ی اه.. شدم صد افسوس

که لبم باز بر ان لب نرسید

                                                  عاقبت بند سفر پایم بست

                                                   می روم ..خنده به لب...

                                                   خونین دل....

                                                   می روم از دل من دست بدار

                                                   ای امید عبث بی حاصل.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

کنار این مردم خاکی من همیشه بی کسم
چرا باید تو بی کسی حدیث عشق و سر کنم؟

وای که زمونه تو چه قدر خنجر و از پشت میزنی
چرا باید تو به من این جوری خنجر میزدی؟

چرا باید بسوزم و نگاه کنم به دور و بر؟
چرا باید گریه کنم تا به ابد؟

سهم من از زندگی پوچی نبود
چرا باید از زندگی پوچی بشه نصیب من؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 


+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  | 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط ایمان  |